Geotesting

Investigatii geofizice

Gama de investigații geofizice:

  • tomografie geoelectrică
  • sondaj electric vertical
  • UXO
  • Georadar
  • microzonare seismică
  • HVSR
  • MASW
  • cross-hole
  • down-hole
  • seismică de refracție

Cercetarea geofizică a terenului de fundare în faza de studii de amplasament precum și în faza de exploatare a construcțiilor oferă informații detaliate asupra proprietăților fizico-mecanice ale terenului de fundare, a structurii geologice a rocilor din amplasament, distribuției neomogenităților și a accidentelor tectonice, etc., oferind informații indispensabile proiectării fundațiilor și structurilor solicitate dinamic.

În activitatea de inginerie geologică se aplică pe plan mondial din ce în ce mai mult metode geofizice de mică adâncime, cu scopul completării datelor obţinute prin investigaţii directe (foraje, lucrări miniere etc.) sau, în cazul în care nu se pot efectua / nu se doreşte realizarea unor activităţi de prospecţiuni geologice, pentru obţinerea unor informaţii cu caracter geologic şi ingineresc.

Avantajul utilizării metodelor geofizice este dat de rapiditatea cu care pot fi executate, costul redus al acestora şi faptul că mediul ambiant nu este afectat de acest gen de lucrări.

Call Now Button