Geotesting

Intocmire studii geotehnice si geofizice

Studii si cercetari in teren pe domenii de activitate:

Geotehnica

 • elaborarea de studii, rapoarte si expertize tehnice pentru proiecte de baraje, constructii hidrotehnice, constructii civile, pentru proiecte de infrastructură, alunecari de teren, consolidarea solului pentru fundatii;
 • stabilirea, coordonarea si supravegherea programelor de cercetari, investigatii de teren si laborator;
 • asistenta si consultanta tehnica pentru elaborarea studiilor sau la executia obiectivelor de constructii si urmarirea comportarii acestora în timp;

Geofizică

 • studii geofizice, măsurători seismice ptin metoda refracţiei, metoda cross-hole, metodele down-hole şi up-hole, MASW, HVSR;
 • studii si măsurători electrometrice prin metodele SEV, tomografie electrică, dipol-dipol, etc.;
 • investigatii GEORADAR;
 • investigatii nedistructive in betoane;

Hidrogeologie

 • elaborarea de studii hidrogeologice prin foraje pentru alimentari cu apa;
 • intocmirea studiilor si documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor necesare, conform legislatiei in vigoare, pentru executia lucrarilor de alimentari cu apa;

Hidrologie

 • studii hidrologice pe râuri;
 • studii de gospodarirea apelor;
 • studii hidrologice pentru alimentari cu apa;
 • studii hidrologice în zone urbane;
Call Now Button